En Caamouco.Net

Contratares: Sen ética nin estética

desoVolvemos ás andadas. Se un fose mal pensado diría que a praza convocada co lema de CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/A AUXILIAR ADMINISTRATIVO A TEMPO COMPLETO PARA OS SERVICIOS DE INTERVENCIÓN-TESOURERÍA  lémbrame aquel cheiro da rosada de xofre que manaban das chemineas dás Pontes.

A Comisión de Goberno acordou o luns 31 de outubro aprobar as bases para a contratación dunha praza de auxiliar administrativa para intervención tesourería. Ata aquí todo podería parecer normal, pero non. As necesidades do Concello van máis por contratar un Interventor/a que unha praza de auxiliar. A pesar dos reiterados informes realizados polo Secretario-Interventor da necesidade de convocar a praza de Interventor, se convoca a de auxiliar.

Teño pois que seguir a ter que pensar ben, e que esta contratación non vai supor realizar o traballo do interventor polo salario de auxiliar. Claro que de aforro nada de nada, pois o complemento de Interventor o seguirá a cobrar o Secretario. Ler Máis Contratares: Sen ética nin estética

A autoridade do Axente

Un nunca pode dpoli_miliicir que nesta vida xa veu de todo. Neste concello, no que os gobernantes nos deleitan cada mañá cun despropósito maior que o do día anterior, creo que estamos asistindo ao cume da perplexidade.

Estoume a referir de como é posible ver de servizo a un axente da Policía local de Ares, condenado polo Xulgado en xullo de 2016 polos feitos publicados en novembro de 2015, na practica totalidade dos medios de comunicación, informando de que un axente de policía local era detido por difundir fotos de compañeiras nos vestiarios.

Ante a alarma social creada pola noticia, o Sr. Alcalde publicaba un “facía saber” no que textualmente dicía que “… gustaríame comentarvos, como servidor voso que son, o seguinte: Ler Máis A autoridade do Axente

Transparencia ou Trampares?

transparesHoxe toca falar de transparencia, neste concello con isto do Plan de Axuste económico deberon confundir aquilo de transparencia con TRAMPArencia.

Na páxina web do concello non hai información algunha sobre os Órganos de goberno, sobre os orzamentos, … e o ultimo Pleno publicado é do mes de xuño de 2015.

Non vou reproducir aquilo que prometeran, nos seus programas electorais, os dous partidos “de esquerdas” que forman parte do Goberno municipal cando se presentaron ás eleccións locais, nos que prometían unha política de participación e información cidadá. Algún ata chegou a prometer a participación da cidadanía nos Plenos “cun horario a partir das 19:00 horas e retornar a transparencia e visibilidade dos servizos municipais”.

Claro que isto prometía un membro do Goberno cando non era tal, e tiña que ir traballar á súa empresa. Agora que cobra por ir ao Concello debe pensar que nada mellor que facer os Plenos dentro da súa nova xornada de traballo. O dito prometer, prometer… ata ter un soldiño, logo de ter o soldiño… nada do prometido.

Hai que recoñecerlles aos outros partidos conformantes do Goberno municipal a súa clareza de ideas sobre o tema. Nada que dicir, canta menos información mellor, a quen lle preocupa a subvención ao Dominó?.
Ler Máis Transparencia ou Trampares?

… señora hay que aguantar las obras!!!.

poÉ sorprendente as respostas que un pode escoitar cando chama á nosa Policía Local. A última foi este venres. Unha veciña chamounos para denunciar as emisións de po nas obras que se están a realizar na rúa Porta do Sol. O mellor da resposta foi o de “… señora hay que aguantar las obras.”.

Claro que pouco se pode esperar dun corpo de Policía Local cuberto practicamente con auxiliares que, cando a súa formación, deberon facer folga no tocante ao temario que trataba das súas funcións, e do xeito de atender as demandas dos seus veciños. Velaí tamén a irresponsabilidade do Goberno local.

Pois xa que estamos a ilo, lémbrolles a súa función principal que ven ser a prestación aos veciños de toda a protección e colaboración necesarias, para que estes poidan exercer con total liberdade tódolos dereitos que lles recoñecen ás leis en vigor, así como a de desempeñar as funcións establecidas no artigo 53 da Lei Orgánica de Forzas e Corpos de Seguridade. Ler Máis … señora hay que aguantar las obras!!!.

Homenaxe: Rescate do anonimato.

OuteiroO Centro Cultural “Outeiro” de Chanteiro ven de facer unha homenaxe aos seus socio fundadores. Ata aquí podería parecer unha homenaxe das moitas que a cotío se celebran nas sociedades da nosa contorna, pero vexo necesario recordar un pouco desa historia, próxima en canto aos intérpretes e afastada na nosa memoria colectiva.

Foi o 26 de outubro de 1969 cando un grupo de veciños se xuntaron no campo do Outeiro (Chanteiro) e tomaron o acordo de nomear unha “Comisión Organizadora” para realizar os primeiros trámites para constituír unha sociedade en Chanteiro, que sería a encargada de construír un local para dedicalo a “actividades educativo-civicas-recreativas en beneficio dos veciños de Chanteiro”.

Salientar ao benefactor, D, Agustín Pena, que doou os terreos. A súa intención primeira foi doar o campo do Outeiro ao concello para que este construíra unhas escolas. Despois de que os terreos non se puideron dedicar a este fin, xa que eran tempos da implantación da EXB que deseñou a construción das escolas unitarias, e ante a petición dos veciños, este emigrante non puxo ningún obstáculo para que fosen destinados a aquel outro fin. Ler Máis Homenaxe: Rescate do anonimato.

O Concello de Ares non cumpre coa Lei.

MEDOO título ven dado polo anuncio publicado o día 10 de agosto de 2015 na páxina web do concello de Ares, na que se dicía textualmente que: O Concello de Ares cumpre co obxectivo de estabilidade presupuestaria.

Isto que xa fora obxecto dunha entrada neste blog, (http://oferrado.caamouco.net/archives/882), dada a nova noticia de que o concello incumpriu a regra de gasto nos orzamentos de 2015, merece un novo comentario.

A páxina web do concello segue a ser o NODO particular do Sr, Alcalde, nada cambiou, A entrada no goberno da “nova política” que ían a cambialo todo deben estarse a preocupar máis pola súa dedicación económica-exclusiva que por mudar todo aquilo que prometeran.

A información pendurada está obsoleta, nin informacións orzamentarias, nin actas-videos dos plenos, nin sequera a a nova composición da Xunta de Goberno, Só se publica a propaganda institucional e algún evento reeditado dos medios de comunicación. Ler Máis O Concello de Ares non cumpre coa Lei.

A festa da democracia?

castelao. a derradeira lección do mestreCando escoito a xente manifestar o seu cansazo por ter que ir votar por segunda ou terceira vez aos nosos representantes nas Cortes Xerais non podo esquecer aquelas conversas, máis ben monólogos, que tiña de cotío cun mugardés represaliado  polos franquistas.

Estabamos nos principios dos anos oitenta, e ante unhas eleccións nas que eu lle tiña manifestado a miña intención de absterme, alporizouse e fíxome prometer que sempre participaría nos procesos electorais. Argumentoume que de nada terían valido a súa loita, a súa resistencia e as penalidades sufridas por moitos como el e as súas familias para derrubar ao ditador e instaurar a democracia se as xeracións futuras non participabamos nos procesos electorais. Ler Máis A festa da democracia?

Ésta vaise, aquel vaise….

EstavaiseArtigo de opinión de Manuel R. Doval publicado na Voz de Galicia o 29-08-2016.

A información deste xornal do dia 26 recollía —136 anos apos do que escrebera Rosalía— a crítica realidade dunha comarca que vai desangrándose pola fuxida -nomeadamente, da mocidade derivada da falla de saídas laborais. As cifras revelan que a poboación expulsada —con rostro maioritario de muller— dos concellos da comarca e superior a que conforman actualmente os de Ares, Mugardos e Neda; pero incrementase se engadimos as persoas que manteñen o censo nos concellos de orixe, por mais que estean na procura de saídas laborais noutras zonas do Estado. Ler Máis Ésta vaise, aquel vaise….

Mala zorra!

guia_bo exposaCando un escoita insultos como os proferidos por una concelleira do PP como “mala zorra”, “sinvergüenza”, “menuda furcia” o “hija de puta” me veñen a cabeza recordos dunha nenez, nas que as mulleres nacían coa condena de ser “menores de idade”.

Sempre sometidas, estando permitido socialmente usar a violencia para ilo, a “protección do varón”. Cando era solteira estaba baixo a tutela do pai ou irmán, e cando casaba quedaba sometida ao seu cónxuxe. Tiña que pedir permiso para traballar –fora do fogar-, para ter unha actividade económica ou mesmo para abrir unha conta bancaria. Certamente o mellor  que lle podía pasar era quedar viúva. Ler Máis Mala zorra!

Público ou Pubiano?

amo proteccHai quen confunde o público co pubiano. Así aconteceu cando o noso Sr. Alcalde ditou resolución pola que se autorizaba o pagamento dun curso realizado por el mesmo, no que se podía ler “Curso de liderazgo púbico”. As 1.500 euros da matrícula houbo que engadirlle o aboamento polos desprazamentos e dietas a Madrid.

Parece ser que despois da renuncia á dedicación exclusiva da Alcaldía non lle saen as contas. Non lle chegan os cartos do seu salario de profesor e as indemnizacións que cobra por asistencia a cada reunión do Concello. Pintaban mal as cousas xa que os da nova política prometeran baixarse as percepcións por desempeño de cargo público. Pero isto durou ata que alguén tivo a solución: aumentar o número de reunións da Xunta de Goberno ao mes, de catro pasan a cinco, unha suba de máis de 200 euros ao mes para cada un dos seus integrantes que non cobren dedicación exclusiva. Ler Máis Público ou Pubiano?