En Caamouco.Net

Constitución da Asociación de Veciños de Chanteiro

Chanteiro

Hoxe, ás 12:15 horas tivo lugar no C.C. Outeiro a sinatura da Acta Fundacional por parte da Xunta Directiva interina. Nesa xornada tamén se presentou o proxecto de Estatutos da Asociación con vistas á súa inclusión no Rexistro de Asociacións de Galicia.

Longa vida a esta Asociación que principia a súa andaina. De seguro que terá moito traballo co fornecemento de auga e a rede de sumidoiros proxectados para Chanteiro, o estado das vías, as beirarrúas, o estado dos camiños, … Xa hai que botarlle peito!.

A súa ligazón é http://www.vecinosdechanteiro.org/

Ánimo e para adiante!

Non nos viría mal unha Asociación de Veciños en Ares!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

*