En Caamouco.Net

Diccionario das TIC

digaTICDIGATIC é un proxecto desenvolvido dende a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicacións de Galicia (AETG), financiado pola Consellaría de Innovación e Industria da Xunta de Galicia, que pretende pór a disposición da comunidade tecnolóxica un amplo léxico técnico en galego que facilite a utilización e a propagación da nosa lingua dentro deste ámbito.

Aglutina un traballo conxunto de tecnólogos das TIC, deseñadores de aplicacións, docentes, lexicógrafos, etc… que dende novembro de 2008 traballan conxuntamente na procura dun conxunto de termos de proveito para todas as áreas técnicas do coñecemento. Entre eles cómpre destacar a colaboración técnica e científica da Universidade de Vigo, a través da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Telecomunicación (ETSET), e a supervisión lingüística da Real Academia Galega.

http://www.digatic.com/gl/buscar

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

*