En Caamouco.Net

Ordenanza sobre vandalismo en escritos públicos

Agora que comeza o mes de agosto, imos preparar o novo curso. Neste mes, “tan vocacional como vacacional”, un ten algo máis de tempo para facer cousas, unha das que adoito facer é ler cousas que no resto do ano non teño tempo. Foi así como ollei a Ordenanza sobre vandalismo en espazos públicos do municipio de Ares. Cando rematei dinme conta que o que facía falta era unha Ordenanza sobre vandalismo en escritos públicos do concello de Ares. Xa teño comentado este tema, pero ante o pouco caso, ou máis ben ningún, que están a facer cumpre volver de novo co tema.

As institución oficiais teñen a obriga de non deturpar o idioma. Son continuas e reiteradas as publicacións do Concello con faltas de ortografía e erros mecanográficos. O copiar e pegar está ben, pero hai que ler as cousas antes de publicalas no B.O.P. Lévase tempo publicando ordenanzas no Boletín provincial con erros que non lles estan permitidos aos alumnos e alumnas de secundaria.

 Xa sei que un tamén comete erros. Pero no é o mesmo. Os meus erros son meus e punto. Xulgaranme a min por eles, pero polos erros do Concello nos xulgan a todos.

A modo didáctico vai unha listaxe de erros “de vulto” detectados na citada Ordenanza. Haber se así, cando menos, dan corrixido esta.

Localización Forma incorrecta Forma correcta
INTRODUCCIÓN automáticamente automaticamente
PREÁMBULO vecinos veciños
PREÁMBULO cívicamente civicamente
PREÁMBULO fuentes fontes
PREÁMBULO ñas nas
PREÁMBULO municipales municipais
PREÁMBULO suponen supoñen
PREÁMBULO ñas nas
PREÁMBULO disponer dispoñer
CAPÍTULO V daño dano
Artigo 1 culturáis culturais
Artigo 2 jardines xardíns
Artigo 2 puentes pontes
Artigo 2 viadas viarias
Artigo 2 soportáis soportais
Artigo 2 culturáis culturais
Artigo 3 cumplirán cumprirán
Artigo 4 componen compoñen
Artigo 4 porconsiguiente por conseguinte
Artigo 4 ornamentáis ornamentais
Artigo 4 plazas prazas
Artigo 4 componen compoñen
Artigo 4 floráis florais
Artigo 4 regó rego
Artigo 4 regó rego
Artigo 4 Valla Valo
Artigo 4 muretes paneis
Artigo 4 pequeñas pequenas
Artigo 4 ñas nas
Artigo 4 ñas nas
Artigo 4 titularidadee titularidade
Artigo 4 titularidadee titularidade
Artigo 6 tengan teñan
Artigo 6 deslumbren ceguen
Artigo 7 Locáis Locais
Artigo 7 tuvieren tiveran
Artigo 7 lies lles
Artigo 7 daño dano
Artigo 8 verquido vertedura
Artigo 9 animáis animais
Artigo 9 comerciáis comerciais
Artigo 9 fílmacións filmacións
Artigo 11 histérico-artísticos histórico-artísticos
Artigo 12 encaminadas encamiñadas
Artigo 13 Articulo 13 Artigo 13
Artigo 13 délas delas
Artigo 14 Locáis Locais
Artigo 14 daño dano
Artigo 14 inimputabilidad inimputabilidade
Artigo 15 délas delas
Artigo 17 daño dano
Artigo 18 Locáis Locais
Artigo 18 hubiere houber
Artigo 19 seguinles seguintes
Artigo 19.1 todo-caso todo caso
Artigo 19.1 que-produzan que produzan
Artigo 19.1 daño dano
Artigo 19.1 lie lle
Artigo 19.2 lies lles
Artigo 19.2 daño dano
Artigo 19.2 ruidos ruídos
Artigo 20 dañado danado
Artigo 20 penáis penais
Artigo 22 Articulo 22 Artigo 22
Artigo 22 imponerse impoñerse
Artigo 23 poner poñer
Artigo 23 constituir constituír
DISPOSICIÓN ADICIONAL ñas nas
xuño do 2.010 xuño de 2.010

Xa sei que non estamos para tirar os cartos, pero gustaríame saber se ninguén caeu na idea da necesidade de ter que cambiar de traductor, ben sexa o manual ou o automático.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

*