En Caamouco.Net

Tempos de Impostos

Estamos no tempo de render contas coa Facenda. Durante dous meses, unha morea de sufridos contribuíntes, confesaremos, diante dun asesor tributario ou en privado, e logo unha aplicación informática ditaranos unha penitencia pecuniaria.

[…]

Para cándo o Centro de Saúde? II

Esta mesma pregunta dou lugar a unha entrada desta bitácora o día 25 de outubro de 2009. Deberon de tomar daquela boa nota xa que, ao parecer, puxéronse a traballar no tema. Así temos que fai uns días o Sr. Alcalde arremetía contra o Goberno da Xunta por non facer a ampliación do […]

Astanasia

Pois si que é curioso o tema de Astano. Os partidos políticos cando están na oposición “esíxenlle” ao Goberno de España que o Estaleiro retome a construción naval civil. Pero esa esixencia dúralles o tempo de estar na oposición. Cando acadan o Goberno mudan as tornas.

[…]

Unha de xenéricos!

Esto é un que chega ao seu médico de cabeceira, perdón, de familia, e pídelle:

– déame un xarope marca Mucosán, uns sobres de paracetamol marca Paratón, un antibiótico marca Antibión e unhas pílulas para a gorxa marca Gorxamel.

Nesto vai o médico recéitalle á carta os productos, pedidos […]

Estra(ga)das

Na estrada de Ares a Chanteiro estanse a facer obras. Iso esta ben!. Pero o problema é de como están a deixar o estado da mesma. O “carril” dereito en dirección a Chanteiro é intransitable, pero lonxe de ir amañando o que están a desfacer, seguen furando e estragando máis metros.

[…]

Para cándo o Centro de Saúde?

Estamos en tempo de preparar as axendas do 2010. Tendo en conta que o Concello ten por costume encargar un lote delas, queríalles propor que na portada da mesma e xunto ao escudo, puxeran a frase “Centro de Saúde”. Deste xeito cada día que colleran a mesma lembrarían, uns e outros, da débeda electoral que […]

Endebedamento

Véñense de publicar polo Ministerio de Economía e Facenda os datos de endebedamento das entidades locais do estado no exercicio de 2008. O noso Concello ten contraída unha débeda de 2 millóns 350 mil euros, o que pasado en pesetas supera os 391 millóns. Dividindo a débeda entre os habitantes nos sae que cada un […]

Fiat Lux

O Catecismo de San Pío X definía así o entendemento:

“Entendimiento es un don que facilita la inteligencia de las verdades de la Fe y de los divinos misterios, inasequibles a la luz natural de nuestro entendimiento.”

Algo deberan pensar os nosos Administradores Municipais ante o que esta a acontecer en Pontedeume. Non é, […]

Unha de gripe

Din os expertos do Ministerio de Sanidade que perante os síntomas de gripe A, non debemos de acudir ao Centro de saúde, baixo risco de estender o contaxio.

As diferenza sintomáticas entre unha gripe común e a Gripe A, segundo nos din, é que a común tarda 7 días namentres a tipo A tarda […]

O misterio de Astano

PREGUNTA: si Astano dende o ano de 1984 non pode facer buques civís, cómo é posible que teña recibido subvencións á construción civil, declaradas ilegais pola Unión Europea?

Por qué se condiciona a volta á construción en Astano a esa sanción?

– A min que non me pregunten, eu sonche de aldea.

[…]