En Caamouco.Net

Manifesto de 55 catedráticos de Dereito do Traballo e a Seguridade Social

Os abaixo asinantes, catedráticas e catedráticos de Dereito do Traballo e da Seguridade Social, consideramos un deber cívico facer pública a nosa opinión de expertos sobre a recente reforma laboral aprobada polo Goberno do PP, a cal introduce un cambio radical no modelo constitucional de relacións laborais, baseado en dous piares esenciais:

As pensións, entre o presente e o futuro

Reproduzo a estrada que Daniel Albarracín Investigador social Profesor Universitario Doctor en Sociología (UCM) Licenciado en CC. Económicas (UAM) ten na súa bitácora:

Daniel Albarracín 17-12-10

O sistema de Seguridade Social constitúe a institución económica máis robusta no Estado español, desde o punto de […]

Sistema Público de pensións

Reproduzo un estudio de Juan Francisco Del Brío Carretero, profesor da Universidade Carlos III de Madrid. Coido que racha un pouco con esas mensaxes que se están a mandar dende as elites financeiras.

Elites que foron as causantes desta crise, e aos que eu non estou por darlles a custodiar os […]

Astano e as “axudas ilegais”

É necesario aclarar totalmente o asunto das axudas ilegais e para iso, hai que fixarse na frase da nota de prensa de Europa Press que indica (nos xornais é algo que se está obviando pero, podedes atopala enteira en Pórtico de Astano):

“El comisario de Competencia recuerda que en 2004 la […]

Licenzas urbanísticas e silencio administrativo

“Non poden entenderse adquiridas por silencio administrativo licenzas en contra da ordenación territorial e urbanística” Sentenza TS 28/01/2009

Parece pois, que o alto Tribunal ven de dar unha resposta clara. Resposta fundamental para o desenvolvemento da actividade urbanística pois a inexistencia de licenza ou a súa desconformidade coa ordenación […]

Inconstitución do Reino de España

Nestas datas todo son parabéns para a Constitución Española. Xa vai anos que aqueles que votaran NO naquel referendo se uniran para loala. Este ano, parece ser que tamén se achegaron algúns dos que votaron NON.

Para a meirande parte deles, a Constitución e un dogma, e como tal que non […]

Cando as barbas do teu veciño….

Penso de especial interese, reproducir unha sentenza do Tribunal Constitucional. Nela trátase sobre a tutela xudicial efectiva, dereito recoñecido na Constitución, e que ten cabida como recurso de amparo ante a non execución dunha sentenza de demolición dunha obra, logo de ser esta declarada ilegal xunto coa licenza outorgada.

A pesares […]

Tópicos sobre a Lingua Galega

Atopei esta entrada no Bloge “El toupo que fuza” (http://eltoupoquefuza.blogspot.com), escrita por Suso Fernández Acevedo. Creo moi oportuna e didáctica a súa exposición sobre a lingua galega. Pois aí vai reproducida textualmente:

[…]

Cooperativas de vivendas?

Un amigo propúxome entrar no negocio inmobiliario. Para ilo díxome que tiñamos que montar unha cooperativa de vivendas. O primeiro paso sería buscar chan apto para urbanizar. Nesta procura teriamos preferencia para facernos con terreos de xestión pública polo feito de ser cooperativa. Unha vez que xa temos os terreos encargamos un proxecto de edificación […]

Multa de 6.000 € ao Partido Popular de Ares

O Director da Axencia Española de Protección de datos resolveu imporlle ao Partido Popular, por unha infracción do artigo 6.1 da LOPD, tipificada como grave no artigo 44.3.d) de dita norma, unha multa de 6.000 € (seis mil euros) de conformidade có establecido no artigo 45.2 e 5 da citada Lei Orgánica.

[…]