En Caamouco.Net

Tránsfugas

É unha desas palabras que cada vez que temos preto un proceso electoral ocupan as primeiras, segundas,…e últimas páxinas dos xornais e medios de comunicación. Unha das curiosidades desta palabra é que muda o seu significado. Así, o suxeito o que hoxe para un partido político é un tránsfuga, mañá realizando esta mesma acción, pasará […]

Parabéns!

É moi boa nova que o noso Alcalde fose, primeiro designado como representante municipal no Consello Executivo da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, e logo, elixido de entre os catro designados, como Vicepresidente da citada Axencia.

[…]

Multa de 6.000 € ao Partido Popular de Ares

O Director da Axencia Española de Protección de datos resolveu imporlle ao Partido Popular, por unha infracción do artigo 6.1 da LOPD, tipificada como grave no artigo 44.3.d) de dita norma, unha multa de 6.000 € (seis mil euros) de conformidade có establecido no artigo 45.2 e 5 da citada Lei Orgánica.

[…]

Non hai sensibilidade!

Sei que é tema xa tratado neste Bloge, pero non podo resistir a quedar calado ante o maltrato que se lle está a dar as persoas con mobilidade reducida dende o noso Concello. Xa tratamos outrora o tema das prazas de aparcamento e as tarxetas. Hoxe vou a comentar dúas situación máis: o tema […]

“Nulla hebdomas sine linea”

Fago unha licenza coa frase de Cayo Plinio Cecilio Segundo. Con ilo, despois das vacacións e perante a apertura do novo curso, fago pública a intención de non pasar unha semana sen facer unha entrada neste Ferrado.

Así pois dito queda!

O Ferrado dixit!