En Caamouco.Net

Covardía política?

Gobernar, o que se di gobernar, pois non!. No Concello non hai goberno. Non vou negar que non se fagan cousas, non. Pero o que se di goberno, nada de nada.

Estanse a facer cousas, si. Faltaría máis!. Pero, hai un esqueleto que artelle todas esas cousas harmonizando un todo?. Pois […]

Gran mobilización social o domingo 28 de marzo

En defensa do emprego.

Por un sector naval con futuro.

Levantamento do veto XA!

[…]

Astanasia

Pois si que é curioso o tema de Astano. Os partidos políticos cando están na oposición “esíxenlle” ao Goberno de España que o Estaleiro retome a construción naval civil. Pero esa esixencia dúralles o tempo de estar na oposición. Cando acadan o Goberno mudan as tornas.

[…]

Unha de xenéricos!

Esto é un que chega ao seu médico de cabeceira, perdón, de familia, e pídelle:

– déame un xarope marca Mucosán, uns sobres de paracetamol marca Paratón, un antibiótico marca Antibión e unhas pílulas para a gorxa marca Gorxamel.

Nesto vai o médico recéitalle á carta os productos, pedidos […]