En Caamouco.Net

Unha mácula

Sinala M. France Irigoyen que por acoso no lugar de traballo hai que entender calquera manifestación dunha conduta abusiva e, especialmente, os comportamentos, palabras, actos, xestos e escritos que poidan atentar contra a personalidade, a dignidade ou a integridad física ou psíquica dun individuo, ou que poidan poñer en perigo o seu emprego, […]

Búnkering: unha marea negra silenciosa

A partires do vindeiro sábado unha gabarra e Cepsa, adxudicada pola Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, subministrará combustible a buques en fondeo na Ría de Ares. Este servizo de búnker (ou búnkering) consiste na subministración de combustible a un buque, operación que puidera realizarse por canalización, aparato surtidor, camión -ou como neste caso- […]