En Caamouco.Net

Pose mediática, rexeneración política e indignidade

Confeso que descoñezo os contidos do “Manifiesto para la regeneración democrática”, que IU presentara publicamente a comezos do pasado mes de Febreiro, pero supoño que algo contemplaría ao respecto da necesidade de recuperar a confianza da cidadanía nas organizacións políticas con práticas que primen a ética sobre a estética. Falo, por suposto, de […]

Botarlle a Oficina de Turismo á Chave

Cando se goberna sen programa, a golpe de mata, e se ten como única finalidade ostentar o poder, sucede que a improvisación faise dona de todas as actuacións e o clientelismo aflora como a ferramenta máis acaída.

Lembremos o local preparado no seu día para Servizos Sociais, que logo houbo que […]